Hej, kallelse har skett via nyhetsbrev och sms. Årsmötet äger rum på Libersgatan 8 ( i ReForms lokaler) i Eskilstuna. Tisdagen den 10 febuari klockan 18:30 anmälan till peter.c.bjurling@gmail.com välkomna!

Här hämtar du årshandlingar:

Verksamhetsplan

http://issuu.com/foreningen.trim/docs/verksamhetsplantrim2015/1

Dagordning

http://issuu.com/foreningen.trim/docs/dagordning___rsm__te_f__reningen_tr/1

Print Friendly, PDF & Email